Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii Świętej Anny w Zaklikowie

1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób ziemny400,00 zł
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby600,00 zł
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób1200,00 zł
b) miejsca pod grób murowany do pochowania trzech osób1600,00 zł
3. Opłata za przekształcenie
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych, na wymienione w punkcie 2 jest równa różnicy pomiędzy opłatą wniesioną, a należną.
4. Coroczna opłata na utrzymanie cmentarza
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie25,00 zł
5. Opłaty administracyjne
a) wjazd na teren cmentarza150,00 zł
b) zgoda na ustawienie ławki150,00 zł
6. Usługi związane z pogrzebem, w tym: otwarcie i zamknięcie grobu oraz usługa Kościelnego i Organisty
a) pochówek do grobu otwieranego z góry900,00 zł
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu1200,00 zł
c) pochówek do grobu ziemnego900,00 zł
d) ekshumacja900,00 zł
e) pochowanie szczątków pochodzących z ekshumacji600,00 zł
f) pochówek urnowy wyceniany jest indywidualnie
7. Usługi budowlane i remontowe w tym utrudnienia związane z przygotowaniem grobu do pochówku, rozbieranie i ponowne układanie kostki, opasek, demontaż i montaż ławek, wyceniane są indywidualnie
8. Sprzedaż grobów
a) grób murowany do pochowania jednej osoby1200,00 zł
b) grób murowany do pochowania dwóch osób2800,00 zł
c) grób murowany do pochowania trzech osób4000,00 zł