Cmentarz parafialny jest jedynym czynnym cmentarzem w Zaklikowie, dlatego pełni funkcję cmentarza komunalnego.

Do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu niezbędna jest „karta zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza”.

Termin i sprawy związane z liturgią pogrzebu katolickiego ustala się z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

Sprawy związane z budową grobu, dzierżawą miejsca, otwarciem i zamknięciem grobu, a także z usługą Kościelnego i Organisty ustala się w Kancelarii Cmentarza.

Kancelaria cmentarza mieści się w Zaklikowie, przy ul. Kościelnej 10. W pilnych sprawach związanych z pogrzebem można dzwonić również poza godzinami  pracy kancelarii pod numer:  575 999 419.